Razvoj novog inovativnog ECO₂Flex proizvoda

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 08/2020 - 08/2023

Oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0047

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: calucem.com/eu-project/

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc.dr.sc. Marijana Serdar

Institucija nositelj:
Calucem d.o.o., Pula


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Calucem GmBH, Mannheim, Njemačka


Suradnici:

Ana Baričević
Alma Dina Bašić
Ana Bešker
Marija Jelčić Rukavina
Ivana Banjad Pečur
Ivan Gabrijel
Martina Grubor
Ivana Carević
Josipa Skočibušić Pejić
Nina Štirmer
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić

Financiranje

Izvor financiranja:
Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)

27.764.236 kuna

Opis projekta: Projekt Eco2Flex zasniva se na razvoju novoga proizvoda te na razvoju inovativnoga proizvodnog procesa koji za cilj ima smanjenje emisije CO2. Kombinacijom vlastitoga patentiranog kalcij-aluminatnog cementa (CAC) tvrtke Calucem d.o.o. s odabranim CO2 neutralnim cementnim materijalima razvija se nova vrsta cementnoga veziva, jedinstvena na svjetskom tržištu. Novi proizvod, nazvan ECO₂Flex, inovativno je tehnološko rješenje u industriji cementa za smanjenje CO₂ i energije u proizvodnji. Građevinski fakultet kao znanstveni partner vodi aktivnosti povezane s istraživanjem reaktivnosti, trajnosti i mikrostrukture razvijenoga veziva.

Rezultati projekta: Cilj je projekta  uspješan razvoj Eco2Flex proizvoda i proizvodnoga procesa. Provođenjem projekta intenzivirat će se aktivnosti istraživanja i razvoja od strane korisnika i partnera te povećati suradnja između privatnih i znanstvenoistraživačkih organizacija. Uz uspješno provođenje zadataka upravljanja projektom i učinkovito korištenje ljudskih, vremenskih i financijskih resursa osigurat će se uspješno korištenje rezultata projekta i uspostaviti temelj za implementiranje Eco₂Flex proizvoda na tržištu.

 

 

http://www.grad.hr/latom/index.php/hr/ecoflex/