Razvoj novog inovativnog ECO₂Flex proizvoda

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 08/2020 - 08/2023

Oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0047

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: calucem.com/eu-project/

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc.dr.sc. Marijana Serdar

Institucija nositelj:
Calucem d.o.o.


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

doc.dr.sc. Ana Baričević
Alma Dina Bašić
Ana Bešker
doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina
prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
iz.prof.dr.sc.Ivan Gabrijel
dr.sc. Martina Grubor
dr.sc. Ivana Carević
Josipa Skočibušić Pejić
prof.dr.sc. Nina Štirmer
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

27.764.236 kuna

Glavni cilj projekta EcoFlex je razviti novi inovativni proizvod tvrtke Calucem d.o.o. jačanjem istraživačkih i razvojnih kapaciteta tvrtke i poticanjem suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj. Predmet projekta temelji se na kombinaciji vlastitog patentiranog kalcijevog aluminatnog cementa (CAC) tvrtke Calucem s odabranim CO₂ neutralnim cementnim materijalima (na primjer pepelom) što daje novu vrstu veziva, jedinstvenu na svjetskom tržištu. Novi proizvod, nazvan ECO₂Flex, inovativno je tehnološko rješenje u industriji cementa za smanjenje CO₂ i energije u proizvodnji.

Za razvoj ove inovacije, Calucem d.o.o surađuje s dva partnera, Calucem GmbH i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodi aktivnosti povezane s “Radnim paketom 4” o reaktivnosti, trajnosti i mikrostrukturi. Na fakultetu su u svrhu ovog projekta zaposlene dvije istraživačice, doktorandice: Josipa Skočibušić Pejić i Alma-Dina Bašić. Njihov će zadatak biti procijeniti reaktivnost razvijenog klinkera i cementa te njihov utjecaj na trajnost betona. Projektnom administracijom za potrebe Građevinskog fakulteta upravljat će Ana Bešker.

http://www.grad.hr/latom/index.php/hr/ecoflex/