Razvoj novog inovativnog ECO₂Flex proizvoda

Cilj projekta je razvoj novog inovativnog tehnološkog
rješenja u građevinskoj
industriji za smanjenje CO2 i
energije u proizvodnji pod nazivom EcoFlex, inovativnog
vezivnog materijala.

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 08/2020 - 08/2023

Oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0047

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: calucem.com/eu-project/

Nositelji projekta

Zavod pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Marijana Serdar

Institucija nositelj:
Calucem d.o.o.


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

Ana Baričević
Alma Dina Bašić
Ana Bešker
Marija Jelčić Rukavina
Ivana Banjad Pečur
Ivan Gabrijel
Martina Grubor
Ivana Carević
Josipa Skočibušić Pejić
Nina Štirmer
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

27.764.236 kuna