ARES – Procjena stanja i obnova postojećih građevina – Razvoj suvremenih metoda za zidane i drvene konstrukcije

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 9.1.2020 - 8.1.2025.

Oznaka projekta: UIP-2019-04-3749

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za konstrukcije

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Mislav Stepinac


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Tvrtko Renić
Ivan Hafner
Janko Košćak
Nikola Perković
Jure Barbalić
Robert Jockwer
Luka Lulić
Karlo Ožić

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

1.363.094 kuna

Više od 75% hrvatskog građevinskog fonda starije je od 30 godina, što predstavlja vrijeme kod kojeg je, za većinu objekata, potrebna renovacija ili rekonstrukcija. Više od 40% zgrada starije je od 50 godina što bi značilo da je uporabni vijek tih zgrada već istekao. Procjena stanja postojećih konstrukcija temelji se na identifikaciji, lokalizaciji i ocjeni propadanja i oštećenja konstrukcije. Nalazi procjene stanja temeljeni su na postupcima projektiranja novih konstrukcija i planiranje zahvata obično sugerira pojačanje konstrukcije. Trenutna praksa ne može se smatrati prikladnom za sigurnu odluku o pouzdanosti konstrukcije. Determinističke metode za vrjednovanje postojećih konstrukcija dopuštaju jednostavnu procjenu, ali pate od velikih faktora sigurnosti. Kod procjene stanja na razini pouzdanosti izbjegava se otkazivanje i nepotrebno rušenje konstrukcije, a rezultat su sigurnije konstrukcije i bolje korištenje resursa. Rješavanjem problema kao što je učinkovito određivanje svojstava konstrukcije i materijala, određivanje utjecaja opterećenja u proteklom vremenu te njegovog trajanja na ponašanje konstrukcije može biti vrijedno i od velike pomoći za projektante, kao i za istraživače i znanstvenike koji se bave procjenom stanja zidanih i drvenih konstrukcija. Cilj ovog istraživačkog projekta je istražiti ulogu procjene stanja na analizu pouzdanosti postojećih konstrukcija. Projekt će se baviti postojećim zidanim i drvenim konstrukcijama kako bi utvrdio prednosti procjene stanja u pogledu ekonomičnosti i sigurnosti konstrukcija. U projektu će se vrjednovati metode “nadogradnje” podataka za primjenu procjene stanja te će se proučavati ponašanje konstrukcija ovisno o vremenu i utjecajima uvjeta okoliša. Izradit će se smjernice s integriranim metodama pouzdanosti za projektiranje, procjenu i obnovu stanja postojećih konstrukcija te će one biti najznačajniji rezultat projekta. Rezultati projekta imat će značajan utjecaj na međunarodne norme za projektiranje konstrukcija.