CONGREGATE – Consumer Engagement in building renovation and renewable energy cooperatives for grassroot climate action

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.11. 2020. – 31.3.2023.

Oznaka projekta: 17.9045.0-002.79, Contract no. 81263393

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.euki.de/en/euki-projects/congregate

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc. dr. sc. Bojan Milovanović

Institucija nositelj:
Center for Energy Efficiency EnEffect, Bugarska


Partneri:

Institute for Zero Energy Buildings INZEB, Grčka
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
The Energy Efficiency Center SEVen, Češka
Cluster pRO-nZEB, Rumunjska
Center for the Study of Democracy, Bugarska


Suradnici:

prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
dr. sc. Marina Bagarić
Mergim Gaši
Sanjin Gumbarević
prof. dr. sc. Nina Štirmer
Zvjezdana Matuzić

Financiranje

Izvor financiranja:
European Climate Initiative (“EUKI”) 2020, , German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)

878.855

Opis projekta: Projekt CONGREGATE se financira iz programa European Climate Initiative (“EUKI”) 2020, od strane German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). U Hrvatskoj projekt prati i analizira kako trenutačni programi energetske obnove utječu na energetsku i financijsku uštedu stanara, kao i na njihovo ponašanje i stavove. Rezultati ove studije informirat će buduće nacionalne kampanje za građanski angažman u programima energetske obnove zgrada.

Rezultati projekta:

  • Projektom CONGREGATE obuhvatit će se praćenje potrošnje energije višestambenih zgrada u energetski obnovljenim i neobnovljenim zgradama u periodu od jedne godine
  • Uz praćenje potrošnje energije u svakoj zgradi na primjeru jednoga stana pratit će se i toplinska ugodnost, kao i kvaliteta zraka
  • Rezultati istraživanja po završetku će projekta biti dostupni svim zainteresiranim predstavnicima suvlasnika kao i upravitelja zgrada