CRO skills – rebooting the National Platform and Roadmap

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.11.2022. -31.05.2024.

Oznaka projekta: 101076923

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: croskills-reload.grad.hr/hr/home-hr/

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za materijale

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Voditelj projekta:
Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu


Partneri:

Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Regionalna energetska agencija sjever
Zajednica graditeljskih škola Republike Hrvatske
Hrvatska obrtnička komora


Suradnici:

prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
prof.dr.sc. Nina Štirmer
izv.prof.dr.sc. Bojan Milovanović
dr.sc. Marina Bagarić
dr.sc. Ivana Carević
Ana Bešker

Financiranje

Izvor financiranja:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

37.002.740

U razdoblju od 2014. do 2020. godine samo 0,7 % ukupnog fonda zgrada renoviran na godišnjoj bazi. U Hrvatskoj su energetski neučinkovite zgrade odgovorne za 40 % potrošnje energije i 36 % CO2 emisije, a čak 30 % zgrada spada u kategoriju zgrada s najlošijim energetskim svojstvima. Pojačanim intenzitetom energetske obnove postojećih zgrada i izgradnje novih nZEB zgrada uvelike bi se smanjila potrošnja energije i CO2 emisija u građevinskom sektoru, čime se pozitivno pridonosi energetskim i klimatskim ciljevima Hrvatske i EU do 2030. godine. Hrvatska treba obrazovanu radnu snagu u pogledu novih tehnologija, inovativnih metoda obnove/gradnje, standarda gradnje, primjena novih materijala u graditeljstvu, primjena digitalizacije u procesu gradnje i drugi čimbenika koji utječu na ispunjenje i postizanje ciljeva dekarbonizacije u sektoru građevinarstva.

Cilj CRO skills RELOAD projekt je ponovna uspostava Nacionalne kvalifikacijske platforme i izrada nacionalnih smjernica za postizanje nacionalnih energetskih i klimatskih ciljeva. Projekt će okupiti sve sudionike procesa obnove, od investitora, krajnjih korisnika, proizvođača materijala i opreme, izvođača, projektanata, pružatelja energetskih usluga, budućih nZEB stručnjaka – studenata, s ciljem usvajanja nZEB standarda i održive gradnju kao ključne poluge za postizanje ciljeve dekarbonizacije s posebnim naglaskom na važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Projekt će se nadograditi i unaprijediti rezultate prethodnih BuildUP inicijativa.