DESTinationRAIL – Decision Support Tool for Rail Infrastructure Managers

Međunarodni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.5.2015. – 30.4.2018.

Oznaka projekta: GA 636285

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.destinationrail.eu

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za geotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Meho Saša Kovačević

Institucija nositelj:
Gavin and Doherty Geosolutions LTD

Voditelj projekta:
Dr Kenneth Gavin


Partneri:

Iarnrod Eireann; TRL; Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet; HŽ Infrastruktura; Technische Universitaet Muenchen; ZAG Slovenija; Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich; Universiteit Twente; Opentrack Railway Tech.; Roughan & O’Donovan Limited; Slovenske zeleznice


Suradnici:

Anita Cerić
Danijela Jurić Kaćunić
Mario Bačić
Marijan Car
Lovorka Librić
Danijela Jurić Kaćunić
Mario Bačić
Lovorka Librić
Marijan Car
Luka Pušić

Financiranje

Izvor financiranja:
Horizon 2020

3.924.800

Kako europska željeznička infrastrukturna mreža stari, ulaganja u njezino održavanje postaju sve izazovnija. Kao rezultat toga, pouzdanost i sigurnost su smanjeni, a percepcija korisnika o tome je negativna, dok je politika povećane upotrebe željezničkog prometa relativno neuspješna. Cilj ovog projekta (sigurnija, pouzdana i učinkovita željeznička infrastruktura) ostvarit će se kroz holistički alat za upravljanje koji se temelji na FACT (Find, Analyse, Classify, Treat) principu. U projektu će se razvit će nove tehnike za identificiranje, analizu i sanaciju kritične infrastrukture. Ova rješenja bit će implementirana pomoću alata za podršku odlučivanju, koji upraviteljima željezničke infrastrukture omogućuje racionalne odluke o ulaganjima, na temelju pouzdanih podataka. U projektu GF sudjeluje kroz razvoj i primjenu multi geofizičkog pristupa za ocjenu stanja željeznica te bespilotnih letjelica.