Integracija Building Information Modeling-a (BIM) s Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) principima kod upravljanja projektima gradnje

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1 godina

Oznaka projekta: GF19

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Voditelj projekta:
Mladen Vukomanović


Suradnici:

Lana Lovrenčić Butković
Sonja Kolarić
Kristijan Robert Prebanić