Integracija Building Information Modeling-a (BIM) s Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) principima kod upravljanja projektima gradnje

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1 godina

Oznaka projekta: 2024-GF13

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Mladen Vukomanović


Suradnici:

Sonja Kolarić
Lana Lovrenčić Butković
Kristijan Robert Prebanić

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu

878