Modeliranje higrotermalnih uvjeta u NZEB zgradama

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 26.5.2020. – 31.12.2020.

Oznaka projekta: GF12

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Samostalna katedra za zgradarstvo
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Bojan Milovanović


Partneri:

U ovom istraživanju, primijenjene su numeričke metode za analizu higrotermalnih uvjeta unutar građevnih dijelova zgrada. Pored modeliranja higrotermalnih uvjeta u građevnim dijelovima zgrada, modeliran je i unutarnji okoliš s ciljem rješavanja problema udobnosti i potrošnje energije u zgradama. Budući da se ovakvo modeliranje temelji na stvarnim klimatskim uvjetima i uvjetima ventilacije prostora kao i stvarnim režimima korištenja tehničkih sustava zgrade, ovakve simulacije mogu točno prikazati uvjete u budućim zgradama ili postojećim zgradama nakon njihove rekonstrukcije. Simulacija interakcije između načina korištenja zgrade i ugrađenih tehničkih sustava omogućava cjelovitu procjenu klime u unutarnjem prostoru zgrade, higijenskih uvjeta, toplinske udobnosti, kvalitete zraka i potencijalnog nastanka građevinske štete u zgradama. Dodatno, u ovom istraživanju provedena je dinamička analiza 3-D sustava (npr. toplinskih mostova) i analiza izmjene zraka između kondicioniranih zona i vanjskog okoliša, kao i istraživanje utjecaja ostakljenja na uvjete unutarnjeg okoliša u zgradama (uz korištenje skupe opreme), naročito za analizu mogućnosti pojave ljetnog pregrijavanja u zgradama.


Suradnici:

prof. emerita Dubravka Bjegović
doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina
Mergim Gaši
Sanjin Gumbarević
doc. dr. sc. Nikolina Vezilić Strmo
Marinko Sladoljev
mr. sc. Davor Delić

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, Kratkoročna financijska potpora istraživanju