Ocjena oštećenja plošnih konstrukcija primjenom dinamičkih parametara

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: nema unosa

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za tehničku mehaniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Joško Krolo


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

nema unosa

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore