Optimizacija sastava mehanički zbijenih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija sa recikliranim asfaltom

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: nema unosa

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod pri Fakultetu:
Zavod za prometnice

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Tatjana Rukavina


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

nema unosa

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore