Predviđanje dugoročnih svojstava sanacijskih materijala

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 26.5.2020. – 31.12.2020.

Oznaka projekta: GF10

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Ana Baričević


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Nina Štirmer
Ivana Carević
Marijan Skazlić
Ivana Senjak
Ivana Vladić Kancir

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore