PRIMEUS – Kondicioniranje mikrobiološki i kemijski onečišćenih voda elektrokemijskim i ultrazvučnim postupcima

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 11.1.2021 - 10.1.2026.

Oznaka projekta: UIP-2020-02-1160

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Ivan Halkijević


Suradnici:

Gordon Gilja
Marin Kuspilić
Domagoj Nakić
Katarina Licht
Hana Posavčić

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

1.887.029 kuna

Prema rezultatima monitoring vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj iz 2018. godine većina uzoraka vode iz lokalnih (i individualnih) vodovoda bila je zdravstveno neispravna, primarno uslijed mikrobiološkog onečišćenja i povišenih koncentracija teških metala. Dezinfekcijom vode klorom ili klornim derivatima kao nusprodukti mogu nastati kancerogeni klorirani ugljikovodici te nitrozamini. Također, konvencionalni postupci uklanjanja teških metala, kao što su reverzna osmoza i ionska izmjena, su u pravilu tehnološki vrlo kompleksni i skupi. Sukladno recentnim istraživanjima napredne oksidacijske i elektrokemijske metode ukazuju na mogućnost učinkovitog uklanjanju različitih onečišćenja u procesu kondicioniranja voda. Stoga, svrha ovog projektnog prijedloga je utvrditi primjenjivost metode elektrokoagulacije te ultrazvuka, kao napredne oksidacijske metode, za uklanjanje mikrobiološkog onečišćenja i teških metala s primjenom na pitke vode. Konačni cilj projekta je izraditi uređaj malog kapaciteta za kondicioniranje vode kojim će se, na temelju provedenih projektnih istraživanja, definirati optimalna konfiguracija procesnih parametara elektrokoagulacije i ultrazvuka, kao i konstruktivnog oblikovanja uređaja, a kako bi se izradio uređaj protočnog karaktera. Nedostatak istraživanja protočnosti navedenih procesa jedan je od najvećih nedostataka postojećih istraživanja. Istraživanje će se provesti kroz pet faza u kojima će se uspostaviti istraživačka grupa i organizirati laboratorij, provesti laboratorijska istraživanja učinkovitosti elektrokoagulacije i ultrazvuka za uklanjanje onečišćenja pri različitim postavkama projektnih parametara. Zatim će se na temelju numeričkih modela utvrditi potrebno konstruktivno oblikovanje uređaja radi postizanja protočnosti, kao i utjecaj oblikovanja na učinkovitost, te izraditi sam uređaj temeljem provedenih istraživanja. Na koncu će se izvršiti optimizacija uređaja i izrada taložnika za uklanjanje elektrokoaguliranih flokula.