Primjena blockchain tehnologije za povećanje sigurnosti BIM-a

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1 godina

Oznaka projekta: 2024-GF6

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Anita Cerić


Suradnici:

Miljenko Antić
Marijan Car
Mladen Cvetković
Ivona Ivić
Meho Saša Kovačević
Lovorka Librić
Maja-Marija Nahod

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu

1.757