Primjena georadara za ispitivanje kritičnih željezničkih infrastrukturnih objekata

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: nema unosa

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za geotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Meho-Saša Kovačević


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

nema unosa

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore