raSTEMo: Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 12.05.2021. -12.11.2022.

Oznaka projekta: UP.04.2.1.10

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
GTF-Inicijativa za održivi rast

Voditelj projekta:
Mary Ann Rukavina Cipetić


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Prvi klaster žena poduzetnica RH “Kolo – kako osnažiti lokalno okruženje”


Suradnici:

emerita prof.dr.sc. Dubravka Bjegović
dr.sc. Ivana Carević

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

2.796.236 kuna

Opis projekta: U primjeni novih znanja i tehnologija STEM područje ima važnu ulogu, naročito na području vezanom za pametan i održiv rast koji se temelji na znanju i informacijama. Unatoč važnosti STEM područja, općoj je populaciji  ono dosta velika nepoznanica. Jedan od načina kojim bi se populariziralo područje STEM-a je putem organizacija civilnoga društva. Stoga je svrha projekta jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u popularizaciji STEM-a s naglaskom na aktivno uključivanje djece, mladih te opće populacije u programu popularizacije.

Rezultati projekta: Rezultat je projekta popularizacija STEM područja održive gradnje i korištenja održivih materijala za ciljane skupine: djeca, mladi i žene kroz niz terenskih radionica u lokalnim sredinama te ljetnih kampova i festivala. Metodologija održavanja kampova, festivala i radionica o održivoj gradnji i korištenju održivih materijala ovisi o ciljnoj skupini: radionice i kampovi za djecu i mlade osmišljene su kao škole u prirodi u kojima će djeca i mladi usvajati znanja o održivoj gradnji i održivim materijalima te inovacijskih kampova za žene s naglaskom na mogućnosti i prilike koje STEM područje pruža kod primjene održive gradnje i održivih materijala za pokretanja svojih vlastitih poslovnih prilika.