raSTEMo: Razvoj STEM-a u organizacijama civilnog društva

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 12.05.2021. -12.11.2022.

Oznaka projekta: UP.04.2.1.10

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
GTF-Inicijativa za održivi rast

Voditelj projekta:
Mary Ann Rukavina Cipetić


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Prvi klaster žena poduzetnica RH “Kolo – kako osnažiti lokalno okruženje”


Suradnici:

emerita prof.dr.sc. Dubravka Bjegović
dr.sc. Ivana Carević

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

2.796.236 kuna

Znanost je područje na kojemu se temelji razvoj društva u cjelini. Primjenom novih znanja i tehnologija radi se na razvoju gospodarstva uz kojeg ide razvoj i napredak svih područja društvenog života. U primjeni novih znanja i tehnologija STEM područje ima važnu ulogu, naročito na području vezanom za pametan i održiv rast koji se temelji na znanju i informacijama. Unatoč važnosti STEM područja, općoj populaciji je ono dosta velika nepoznanica. Jedan od načina kojim bi se populariziralo područje STEM-a je putem organizacija civilnog društva. Stoga je svrha projekta jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u popularizaciji STEM-a s naglaskom na aktivno uključivanje djece, mladih te opće populacije u programu popularizacije.