SAFE-10-T – Safety of Transport Infrastructure on the TEN-T Network

Međunarodni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.5.2017. – 30.4.2020.

Oznaka projekta: GA 723254

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.safe10tproject.eu

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za geotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Meho-Saša Kovačević

Institucija nositelj:
Gavin And Doherty Geosolutions Ltd

Voditelj projekta:
Dr Paul Doherty


Partneri:

Istituto Di Sociologia Internazionale Di Gorizia; Virtus IT; Roughan & O’Donovan Limited; Infrastructure Management Consultants; Ministerie Van Infrastructuur En Waterstaat; Network Rail Infrastructure; Technische Universitat Berlin; Deutsches Forschungszentrum Fur Kunstliche Intelligenz; Forum Des Laboratoires Nationaux Europeens De Recherche Routiere; Infra Plan Konzalting; Technische Universiteit Delft; Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet; HŽ Infrastruktura


Suradnici:

Danijela Jurić Kaćunić
Mario Bačić
Lovorka Librić
Marijan Car
Gordana Ivoš
Stjepan Matić
Nicola Rossi
Marko Mance
Petra Žužul

Financiranje

Izvor financiranja:
Horizon 2020

2.997.000

Projekt SAFE-10-T razvija sigurnosni okvir kako bi se osigurale visoke sigurnosne performanse, uz produljenje životnog ciklusa, kritične infrastrukture na cestama, željeznicama i unutarnjim plovnim putovima. Prelazeći od razmatranja kritične infrastrukture kao što su mostovi, tuneli i zemljani radovi kao inertnih objekata na inteligentne (samoučeće objekte), projekt će svesti na minimum iznenadna prekoračenja graničnih stanja nosivosti. Istraživačke aktivnosti GF-a su usmjerene prema (a) analizi dugotrajnih deformacija oko tunela u cilju povećanja sigurnosti uz primjenu neuronskih mreža i genetskog algoritma te (b) implementaciji sustava kontinuiranog monitoringa na jednoj od ‘case study’ lokacija projekta – željezničkom tunelu Brajdica u blizini grada Rijeke.