Sanacija povijesnih građevina ekološkim mortovima

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 23.7.2019. – 31.12.2019.

Oznaka projekta: GF13

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Ana Baričević


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Bojan Milovanović
Ivana Carević
Jelena Šantek Bajto

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore