TAREC2 – Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 01.03.2017. - 28.02.2021.

Oznaka projekta: IP-2016-06-7701

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.grad.unizg.hr/tarec

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof.dr.sc. Nina Štirmer


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Ana Baričević
Dubravka Bjegović
Ivana Carević
Ivan Gabrijel
Marija Jelčić Rukavina
Karmen Kostanić Jurić
Bojan Milovanović
Marijana Serdar
Jelena Šantek Bajto
Velimir Šegon
Neven Ukrainczyk
Virna Višković Agušaj

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

947.375 kuna

Opis projekta: Energane na krutu i plinovitu biomasu predstavljaju jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji. Uobičajeno tijekom izgaranja 1 tone drvne biomase nastane 5 MWh energije, ali i 20 do 50 kg pepela s dna peći kao i letećega pepela. Trenutačno se 70 % pepela drvne biomase (PDB) odlaže, 20 % se nastoji primijeniti kao dodatak tlu u poljoprivredi i 10 % za ostale namjene. Projektom su procijenjene dostupne količine i svojstva PDB-a u RH te su na osnovi eksperimentalnih istraživanja određene mogućnosti primjene PDB-a u industriji betona.

Rezultati projekta:

  • Detaljna karakterizacija raspoloživoga PDB-a uzimajući u obzir tehnologiju izgaranja, vrste i hidrodinamiku ložišta te vrste drveta
  • Razvoj novih sporednih cementnih materijala
  • Razvoj novoga mineralnog dodatka
  • Razvoj novih građevnih kompozita kombiniranjem PDB-a, cementa i drugih cementnih materijala
  • Izvođenje mini demonstracijskoga projekta primjenom razvijenih kompozita