Utjecaj dielektrične konstante na pouzdanost rezultata mjerenja GPR uređajem

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 23.7.2019. – 31.12.2019.

Oznaka projekta: GF5

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za prometnice

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Tatjana Rukavina


Suradnici:

Šime Bezina
Josipa Domitrović
Igor Majstorović
Ivica Stančerić

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore