Utjecaj dielektrične konstante na pouzdanost rezultata mjerenja GPR uređajem

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 26.5.2020. – 31.12.2020.

Oznaka projekta: GF1

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za prometnice

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Tatjana Rukavina


Suradnici:

Šime Bezina
Josipa Domitrović
Ivica Stančerić
Željko Stepan

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore