Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 2.1.2007. - 1.1.2014.

Oznaka projekta: 082-0822994-2175

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Marko Pršić


Suradnici:

Boris Beraković
Mateja Blažević
Dalibor Carević
Marijan Habajec
Duška Kunštek
Eva Ocvirk
Stanislav Tedeschi

Financiranje

Izvor financiranja:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa