Vodoopskrba iz vodonosnika zagađenih dušikovim spojevima

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1996. - 2002.

Oznaka projekta: 082012

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Stanislav Tedeschi

Financiranje

Izvor financiranja:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa