Application of linear recurrences in number theory and combinatorics

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 2021.-2023.

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za matematiku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Alan Filipin

Institucija nositelj:
Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj projekta:
Alan Filipin


Partneri:

Soproni Egyetem


Suradnici:

Nikola Adžaga
Tomislav Došlić
Alan Filipin
Luka Podrug

Financiranje

Izvor financiranja:
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti

48.192 kuna

6.400