BEACHEX – Održiva gradnja nasutih plaža – Gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.11.2019 - 30.4.2023.

Oznaka projekta: PZS-2019-02-3081

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Dalibor Carević


Suradnici:

Suzana Ilic
Igor Ružić
Goran Lončar
Milvana Arko-Pijevac
Čedomir Benac
Petar Kružić
Nino Krvavica
Mirjana Kovačić
Kristina Pikelj
Filip Kalinić
Damjan Bujak
Duje Kalajžić
Tonko Bogovac
Andrea Tadić

Financiranje

Izvor financiranja:
nema unosa

2.026.365 kuna

Hrvatske plaže su pod pritiskom turizma s jedne strane gdje se teži povećanju kapaciteta plaža te utjecaja klimatskih promjena s druge strane koje povećavaju erozijski potencijal olujnih valova. Na strateškoj razini, Hrvatska provodi osnovne mjere s ciljem učinkovitog upravljanja plažama ali u tom procesu nedostaje tehnička podrška. Upravo definiranje tehničke podrške za potrebe dugoročnog nasipavanja postojećih i novih žala u Hrvatskoj s minimalnim utjecajem na okoliš je cilj ovog projekta. U okviru projekta planira se izraditi sveobuhvatna baza lokacija (podataka) na kojima se vrši nasipavanje u svrhu povećanja kapaciteta plaža. Na bazi opsežnog terenskog mjerenja, planira se rasvijetliti morfološke procese na nasutim plažama u uvjetima jadranske valne klime te razviti jednostavan inženjerski alat za tehničke proračune (SHINGLE model). Utjecaj na okoliš, odnosno podmorsku biocenozu, će se istražiti kroz pet ronilačkih pregleda na plažama na kojima se vrši redovito nasipavanje. Primjenom numeričkog modeliranja definirat će se tehničke mjere potrebne da bi se dugoročno minimizirao gubitak materijala iz nasutih žala te mjere za umanjenje utjecaja klimatskih promjena. Edukacija relevantnih dionika (tehničko osoblje županija, gradova i općina) će se osigurati kroz provedbu dviju radionica u primorskim županijama. Diseminacija znanstvenih rezultata će se obaviti kroz publikaciju četiri znanstvena rada te pet konferencijskih izlaganja.