BIMzeED – Education for zero energy Buildings using Building Information Modelling

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.11.2018. - 30.4.2022.

Oznaka projekta: 600946-EPP-1-2018-1-IE-EPPKA2-KA

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: bimzeed.eu/hr

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Institucija nositelj:
Limerick Institute of Technology

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Bojan Milovanović


Partneri:

Tipperary Energy Agency
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Emi
Óbuda University
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
CIM – UPC
Architects’ Council of Europe – ACE
North West Regional Energy Agency


Suradnici:

Marina Bagarić
Ivana Banjad Pečur
Ivana Burcar-Dunović
Ivana Carević
Mergim Gaši
Sanjin Gumbarević
Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
Europska komisija, Erasmus+

955.633

Opis projekta: Projekt BIMzeED usmjeren je na definiranje izobrazbe koju građevinska industrija trenutačno treba, kao i na onu koja će biti potrebna u budućnosti radi poticanja: 1) bolje mogućnosti zaposlenja, 2) niskougljičnoga razvoja, 3) zelenih vještina i vještina za građenje zgrada gotovo nulte energije (nZEB), 4) povećanja zaposlenosti mladih. Izazov projekta BIMzeED je prevladavanje neusklađenosti vještina i poboljšanje mogućnosti zaposlenja na trenutačnom europskom građevinskom tržištu tako da se poboljšaju postojeće vještina trenera, malih i srednjih poduzeća, voditelja gradilišta, obrtnika i drugih djelatnika građevinskoga sektora.

Rezultati projekta: U sklopu projekta BIMzeED planira se uspostaviti i razviti 12 do 16 nastavnih jedinica radi povećanja razumijevanja BIM alata i nZEB-a unutar postojećih kurikuluma u građevinskom sektoru. BIMzeED će osposobiti 120 trenera na europskim visokim učilištima i strukovnim školama nizom edukacija korištenjem inovativnih i novih obrazovnih materijala. BIMzeED planira educirati 400 do 500 studenata, voditelja gradilišta, obrtnika i drugih sudionika u građevinskom projektu radi poboljšanja mogućnosti njihovoga zaposlenja.