BIMzeED – Education for zero energy Buildings using Building Information Modelling

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.11.2018. - 30.4.2022.

Oznaka projekta: 600946-EPP-1-2018-1-IE-EPPKA2-KA

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: bimzeed.eu

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Institucija nositelj:
Limerick Institute of Technology

Voditelj projekta:
doc. dr. sc. Bojan Milovanović


Partneri:

Tipperary Energy Agency
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Emi
Óbuda University
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
CIM – UPC
Architects’ Council of Europe – ACE
North West Regional Energy Agency


Suradnici:

Marina Bagarić
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
doc. dr. sc. Ivana Burcar-Dunović
Ivana Carević
Mergim Gaši
Sanjin Gumbarević
prof. dr. sc.Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
Europska komisija, Erasmus+

Projekt BIMzeED usmjeren na definiranje izobrazbe koju građevinska industrija trenutno treba, kao i ona koja će biti potrebna u budućnosti s ciljem poticanja: 1) bolje mogućnosti zaposlenja 2) nisko-ugljičnog razvoja, 3) zelenih vještina i vještina za građenje zgrada gotovo nulte energije (nZEB) 4) povećanja zaposlenosti mladih. Izazov projekta BIMzeED je prevladavanje neusklađenosti vještina i poboljšanje mogućnosti zaposlenja na trenutnom europskom građevinskom tržištu na način da se poboljšaju postojeće vještina trenera, malih i srednjih poduzeća, voditelja gradilišta, obrtnika i drugih djelatnika građevinskog sektora. U Europi se građevinska industrija suočava s izazovima vezanima uz postizanje ciljeva energetske učinkovitosti, posebice u gradnji zgrada gotovo nulte energije (nZEB). S druge strane Europa doživljava digitalnu revoluciju korištenjem alata BIM – Building Information Modelling. Projekt BIMzeED usmjeren je na ljudski potencijal u građevinskom sektoru. Prepoznat od strane Europske komisije kao jedan od strateških prioriteta, ljudski potencijal u građevinskom sektoru je potrebno unaprijediti kroz visoko obrazovne institucije, te u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Projekt BIMzeED će poduprijeti građevinski sektor kroz edukaciju i unaprjeđivanje vještina za rad s tehničkim inovacijama i digitalizacijom koja se javlja u obliku nZEB-a i BIM-a. BIM može pomoći u postizanju troškovno optimalne zgrade gotovo nulte energije (nZEB). U sklopu projekta BIMzeED planira se uspostaviti i razviti 12-16 nastavnih jedinica u cilju povećanja razumijevanja BIM alata i nZEB-a unutar postojećih kurikuluma u građevinskom sektoru. Time će se iskoristiti mogućnost koje pruža energetska učinkovitost i nZEB da se BIM implementira u široku grupu dionika i njihovih djelatnika. BIMzeED će osposobiti 120 trenera na europskim visokim učilištima i strukovnim školama kroz niz edukacija korištenjem inovativnih i novih obrazovnih materijala. BIMzeED planira educirati 400-500 studenata, voditelja gradilišta, obrtnika i drugih sudionika u građevinskom projektu u cilju poboljšanja mogućnosti njihovog zaposlenja. Planira se obuhvatiti preko 20 različitih profesija, malo i srednje poduzetništvo, industriju, proizvođača proizvoda i sustava, znanstveni sektor i kreatore politike diljem Europe kako bi podržali profitabilnu i nisko ugljičnu budućnost. Uključujući malo i srednje poduzetništvo u cilju rješavanja problema neusklađenosti vještina i promicanja izvrsnosti u razvoju vještina, projekt BIMzeED je usklađen sa strateškim EU dokumentom „Strategija obrazovanja i osposobljavanja 2020. – ET2020“ – razvoj EU programa u visokom obrazovanju te je na taj način osigurano malom i srednjem poduzetništvu ići ukorak s ubrzanim razvojem tehnologije u nZEB i BIM industriji.