BRAVOBRICK – Zbrinjavanje pročišćenih zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a u opekarskoj industriji – proizvodnja novog opekarskog proizvoda u okviru kružne ekonomije

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.12.2019 - 15.2.2024.

Oznaka projekta: IP-2019-04-1169

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za hidrotehniku

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Dražen Vouk


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Ivan Halkijević
Nina Štirmer
Anđelina Bubalo
Morana Drušković
Karlo Nađ
Mario Šiljeg
Domagoj Nakić
Christopher Cheeseman
Robert Kollar

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

1.475.150 kuna

Konvencionalni postupci pročišćavanja zauljenih otpadnih voda su skupi pa se javlja potreba za razvojem novih tehnologija s nižim troškovima i mogućnošću materijalne oporabe pročišćene vode. Pročišćavanjem otpadnih voda, općenito, generira se nova vrsta otpada – mulj. S naglim porastom izgradnje UPOV-a problem zbrinjavanja mulja dobiva na težini. Mogućnost materijalne oporabe mulja ovisi o njegovu sastavu pa istraživanja s muljevima čiji se sastav razlikuje od onih generiranih na području Hrvatske treba uzeti s oprezom. Materijalnom oporabom mulja u građevinskoj industriji (proizvodnji opeke) mulj zamjenjuje dio prirodnog resursa (gline ili pijeska), čime se smanjuju pritisci na okoliš.Cilj istraživanja je pročistiti zauljene otpadne vode primjenom hibridnog elektrokemijskog procesa do kakvoće da se mogu učinkovito koristiti kao tehnološke vode u proizvodnji opeke te na temelju ispitivanja tehnoloških parametara optimizirati proces i minimizirati operativne troškove. Korištenje pročišćene vode, ulazi u okvire kružne ekonomije s mogućnošću dobivanja jeftinijih opeka, konkurentnijih na tržištu. Ispitat će se mogućnost korištenja mulja s UPOV-a (termički obrađenog) u opekarskoj industriji, a poseban doprinos bit će ispitivanje učinkovitosti sušenja mulja mikrovalovima. Neovisno o rezultatima na opeki, ovaj dio istraživanja primjenjiv je i šire, prvenstveno u obradi mulja s ciljem dobivanja što manjih količina higijeniziranog mulja. Postavit će se metodologija procjene tehničko-ekoloških utjecaja mulja i pepela iz mulja u proizvodnji opeke i definirati utjecaj kemijskog sastava i mikrostrukture mulja i pepela na svojstva gotovih proizvoda. Ispitivanjem izluživanja odredit će se njihova prikladnost za korištenje u okolišu.Rezultati istraživanja od interesa su za područje vodnog gospodarstva s ciljem zbrinjavanja zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a i za industriju proizvodnje građevnih materijala s ciljem smanjenja korištenja sirovina iz prirode, ali i emisija CO2.