BRIDGE SMS – Intelligent Bridge Assessment Maintenance and Management System

Međunarodni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.1.2015. – 31.12.2018.

Oznaka projekta: 612517

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.bridgesms.eu

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
izv. prof. dr. sc. Damir Bekić

Institucija nositelj:
University College Cork, Cork, Ireland


Partneri:

Sveučiliste u Zagrebu Građevinski fakultet
Cork County Council (Irska)
Infraestruturas de Portugal (Portugal)
Arctis d.o.o. (Hrvatska)


Suradnici:

nema unosa

Financiranje

Izvor financiranja:
Europska komisija, FP7

1.418.822

BRIDGE SMS EU / FP7 projekt spaja najsuvremeniju znanstvenu i industrijsku ekspertizu u konstrukcijskom i geotehničkom inženjerstvu, hidraulici i hidrologiji, materijalima i upravljanju infrastrukturom. Glavni ciljevi BRIDGE SMS-a su: razvoj standardiziranih metoda za pregled erozije oko mostova; razvoj standarda za ocjenu i upravljanje mostovima; proračun rizika i postupak upravljanja za potencijalne učinke poplavnih događaja; razvoj baze podataka koji je dizajniran za intuitivnu upotrebu i potiče sudjelovanje osoblja na svim razinama unutar upravljačkih tijela; razvoj sustava koji prikuplja, integrira i obrađuje podatke u stvarnom vremenu; maksimalna upotreba ICT tehnologije za brzu komunikaciju na licu mjesta, prikupljanje podataka i analizu.

Rezultati projekta: Razvijeni su različiti moduli (inventar, erozija, konstrukcija, održavanje) koji su implementirani unutar BRIDGE SMS online platforme. Korisnici – upravitelji mostova i inženjeri mogu koristiti sustav na različitim razinama s bilo kojeg računala. Razvijena je tablet aplikacija za inspekcijski modul “AIM” koja omogućava ubrzani pregled mostova uz dvosmjernu sinkronizaciju s online platformom. Mobilna aplikacija bazirana je na standardiziranom postupku pregleda erozije oko mostova i konstrukcije mosta čime se značajno skraćuje vrijeme pregleda i izvještavanje. Modul za praćenje i predviđanje opasnosti od poplava uspješno je dovršen i testiran. Sustav šalje upozorenja i alarme putem e-pošte odabranoj skupini inženjera do 48 sati unaprijed.