Istraživanje i razvoj E-burze energetske obnove u zgradarstvu i industriji

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.3.2018. – 31.8.2019.

Oznaka projekta: KK.01.2.1.01

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: speculum.hr/2019/09/21/e-burzom-energetske-obnove-do-brze-i-lakse-provedbe-projekata/

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
SPECULUM d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

Mergim Gaši
doc. dr. sc. Bojan milovanović

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkuretnost i kohezija

1.350.476 kuna

Opis projekta: Portal E-burza energetske obnove predstavlja jedinstvenu platformu koja odgovara na najčešće postavljena pitanja u energetskoj obnovi te pruža zanimljive informacije za sve uključene dionike. Opći je cilj projekta  podizanje konkurentnosti, modernizacija i diversifikacija hrvatskoga gospodarstva poboljšanjem suradnje poslovnoga sektora s institucijama za IRI, jačanjem kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te razvojem novih proizvoda i otvaranje radnih mjesta.

Rezultati projekta:

  • Definirana domena energetske obnove
  • Definirani socio-ekonomski i zakonodavni aspekti energetske obnove
  • Razvijena E-burza i izrađen internet portal energetske obnove
  • Podnesen zahtjev za zaštitu intelektualnoga vlasništva (zaštita žiga – „trademark“)
  • Istraženi i razvijeni građevinski aspekti energetske obnove
  • Donesene završne ocjene etapa industrijskoga istraživanja i eksperimentalnoga razvoja te projekta istraživanja i razvoja u cjelini
  • Široki krug javnosti i ciljana skupina proizvoda informirani o provedbi projekta i njegovim rezultatima te iskazana vidljivost projekta