Istraživanje i razvoj E-burze energetske obnove u zgradarstvu i industriji

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.3.2018. – 31.8.2019.

Oznaka projekta: KK.01.2.1.01

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: speculum.hr/2019/09/21/e-burzom-energetske-obnove-do-brze-i-lakse-provedbe-projekata/

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
SPECULUM d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

Mergim Gaši
doc. dr. sc. Bojan milovanović

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkuretnost i kohezija

1.350.476 kuna

Portal E-burza energetske obnove predstavlja jedinstvenu platformu koja odgovara na najčešće postavljena pitanja u energetskoj obnovi te pruža zanimljive informacije sve uključene dionike. Opći cilj projekta je podizanje konkurentnosti, modernizacija i diversifikacija hrvatskog gospodarstva kroz poboljšanje suradnje poslovnog sektora s institucijama za IRI, kroz jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te kroz razvoj novih proizvoda i otvaranje radnih mjesta. Jedna od prednosti ovog portala jest što analizira i tipizira najčešće probleme koji se javljaju u procesu energetske obnove te za njih predlaže praktična tipska rješenja, ali i na druge načine obrađuje razne aspekte ove složene tematike. Portal E-burza energetske obnove na jednom mjestu okuplja renomirane ponuđače i izvođače radova, inženjerske i konzultantske usluge, bankarski sektor te osiguranja, dok sa druge strane, zainteresirane zgrade i industrijski pogoni mogu opisati svoje probleme i želje u energetskoj obnovi, te u konačnici – zatražiti ponudu. Ovakva platforma omogućuje standardizaciju i oblikovanje tržišta energetske obnove, što u konačnici vodi ka većem broju uspješno realiziranih projekata. Obrada te realizaciji uspješnih projekata, povezujući interese ponude i potražnje u zajednički interes koji u konačnici pogoduje cijelom tržištu i gospodarstvu općenito. Uspješna provedba projekta dovela je do sljedećih rezultata: Definirana domena energetske obnove; Definirani socio-ekonomski i zakonodavni aspekti energetske obnove; Razvijena E-burza i izrađen internet portal energetske obnove; Podnesen zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva (zaštita žiga – „trademark“); Istraženi i razvijeni građevinski aspekti energetske obnove; Donesene završne ocjene etapa industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te projekta istraživanja i razvoja u cjelini; Široki krug javnosti i ciljana skupina proizvoda informirani o provedbi projekta i njegovim rezultatima te je iskazana vidljivost projekta