Analiza utjecaja toplinskih mostova na gubitke topline u zgradama gotovo nulte energije

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 2018.

Oznaka projekta: GF9

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Samostalna katedra za zgradarstvo
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Nina Štirmer


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

prof. emerita Dubravka Bjegović
doc. dr. sc. Bojan Milovanović
izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić
doc. dr. sc. Nikolina Vezilić Strmo
Ivana Senjak
Marina Bagarić

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, Kratkoročna financijska potpora istraživanju

Zgrade gotovo nulte energije (G0EZ) definirane u EPBD II (Directive 2010-31-EU) jedan su od strateških ciljeva EU, a sve kako bi se potrošnja energije u zgradama smanjila na minimum (gotovo nula), a preostala potreba nadoknadila iz obnovljivih izvora energije. Pri tome su postavljeni ključni datumi za obveznu gradnju G0EZ (31.12.2018. i 31.12.2020.) pri čemu je kroz svoju regulativu Hrvatska postavila vrlo stroge zahtjeve, ali i rokove provedbe. U ovom su istraživanju analizirana rješenja koja će zadovoljiti higrotermalne, akustičke i mehaničke zahtjeve koji su važni za kvalitetu gradnje G0EZ, ali i ugodnosti korištenja takve zgrade. Ovo istraživanje se usredotočilo na ECO-SANDWICH (ES) predgotovljene ventilirane zidne panele niske U-vrijednosti koji koriste građevni otpad kao sirovinu za proizvodnju. Istraživanje je obuhvatilo optimizaciju panela, pričvršćenja panela i karakterističnih detalja kako bi se minimizirao utjecaj toplinskih mostova, ali i omogućila izvedba zrakonepropusne vanjske ovojnice te spriječio prijenos buke i požara.