Primjena blockchain tehnologije za povećanje sigurnosti BIM-a

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1 godina

Oznaka projekta: GF8

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za geotehniku
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Voditelj projekta:
Anita Cerić


Suradnici:

Ivona Ivić
Miljenko Antić
Maja-Marija Nahod
Meho Saša Kovačević
Lovorka Librić
Marijan Car

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilišne potpore istraživanjima