Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 29.06.2020. – 28.12.2021. (18 mjeseci)

Oznaka projekta: KK.01.1.1.09.0011

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: centar-borongaj.grad.hr

Nositelji projekta

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof.dr.sc. Stjepan Lakušić


Suradnici:

izv.prof.art.dr.sc. Silvio Bašić
izv.prof.dr.sc. Domagoj Damjanović
prof.dr.sc. Danijela Jurić Kaćunić
prof.dr.sc. Ana Mandić Ivanković
prof.dr.sc. Nina Štirmer
Kristina Baraba, mag.rel.int.

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

5.019.394 kuna

ULOGA EU U FINANCIRANJU PROJEKTA

23. studenoga 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj je raspisalo javni poziv ”Priprema IRI infrastrukturnih projekata”. Ovaj Poziv je pokrenut u okviru:

Prioritetne osi 1 ”Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija”,
Tematskog cilja 1 ”Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija”,
Investicijskog prioriteta 1a ”Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranja centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa”, SC 1a1 ”Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Građevinskom fakultetu u Zagrebu su dodijeljena bespovratna sredstva u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša. Ukupna vrijednost projekta određuje se u iznosu od 5.019.394,44 kuna, dok je sufinancirana vrijednost u iznosu od 4.779.394,44 kuna.

Aktivnosti koje sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj su:

Izrada projektne/tehničke dokumentacije za projekt Centra;
Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi;
Upravljanje projektom;
Promidžba i vidljivost.

UTJECAJ PROJEKTA NA RAZVOJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Korisnik projekta Centar za istraživanje i razvoj sigurnog i održivog izgrađenog okoliša je Građevinski fakultet u Zagrebu, najstarija i po svojoj znanstvenoj i nastavnoj produkciji daleko najznačajnija znanstveno nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području građevinarstva. Realizacija projekta će imati pozitivan utjecaj na razvoj Građevinskog fakulteta jer će provesti organizacijska reforma fakulteta kao sastavnog dijela budućeg ulaganja u IRI infrastrukturu.

Navedena organizacijska reforma koja će se dogoditi u sklopu projekta obuhvaća:

Definiranje strateških odrednica Fakulteta;
Vizija, misija, ciljevi;
Ustrojavanje novih organizacijskih jedinica – ustroj 10 novih laboratorija/centara;
Izmjene u unutarnjem ustrojstvu Fakulteta – 10 novih laboratorija, novi organigram;
Efikasnija podjela ljudskih resursa unutar Fakulteta – zapošljavanje 15 novih istraživača;
Izrada plana Istraživanja za period 2019.-2026.

Organizacijskom reformom Građevinski fakultet će postati učinkovitiji s obzirom na:

Ljudske resurse – povećanje broja istraživača, povećanje broja znanstvenih publikacija;
Korištenje istraživačke opreme – efikasno korištenje istraživačke opreme od strane GFZG-a i drugih ZIO;
Prijave kompetitivnih projekata – rast broja prijava nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih projekata u periodu do 2026. godine;
Otvorenost tj. suradnju s domaćim i inozemnim institucijama i istraživačima;
Konkurentniji u suradnji s javnim i/ili privatnim sektorom za potrebe gospodarstva i društva – daljnje unapređenje suradnje s javnim i privatnim sektorom, rast broja suradničkih projekata u periodu do 2026. godine.