CONWAS – Development of sustainable construction and demolition waste management system for Croatia

Međunarodni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 01.02.2006. - 31.01.2008.

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof.dr.sc. Dubravka Bjegović


Partneri:

Institut građevinarstva Hrvatske
Eko-flor plus d.o.o.


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Mladen Jambrešić
Zdravko Linarić
Dunja Mikulić
Marijana Serdar
Irina Stipanović
Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
Europska komisija, LIFE Third Countries 2005

73.899.100 kuna

U okviru projekta provedena je analiza stanja u sustavu gospodarenja građevnim otpadom, formiran je pilot-projekt za recikliranje (oporabu) građevnog otpada te je provedena procjena tržišta u Republici Hrvatskoj. U okviru projekta izrađena je procjena količina i vrsta građevnog otpada i otpada od rušenja te su definirane mjere za optimalno upravljanje građevnim otpadom.