DuRSAAM – PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 01.11.2018. - 31.10.2022

Oznaka projekta: H2020-MSCA-ITN-2018 813596

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: dursaam.ugent.be

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Ghent University

Voditelj projekta:
doc.dr.sc. Marijana Serdar


Partneri:

Delft University of Technology
Karlsruhe Institute of Technology
University of Sheffield
University of Zagreb Faculty of Civil Engineering
University of Patras
ETH Zurich


Suradnici:

Ana Baričević
Olivera Bukvić
Antonino Runci
Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
Europska komisija, Horizon 2020, H2020-MSCA-ITN-2018

3.397.848

Opis projekta: Cilj je projekta razvoj nove generacije bezcementnih alkalno-aktiviranih veziva kao alternative klasičnom betonu na bazi cementa, kako bi se omogućila njihova primjena u održivoj zelenoj gradnji. Beton je najzastupljeniji građevinski materijal, te se izostavljanjem cementa iz proizvodnje betona znatno smanjuje emisija CO2 kao jednoga od najznačajnijih čimbenika među štetnim utjecajima na okoliš. Interdisciplinarno istraživanje usmjereno je na ispitivanje alkalno-aktiviranih materijala s različitih aspekata – projektiranja sastava, mikrostrukture, konstrukcijske primjene, trajnosti i procjene uporabnog vijeka i održivosti materijala.

Rezultati projekta: Aktivnosti projekta doprinijet će razumijevanju svojstava alkalno-aktiviranih materijala, predviđanju njihove trajnosti i širenju znanstvene baze podataka radi omogućavanja pouzdane primjene alkalno-aktiviranih materijala u građevinarstvu. Povezivanje i suradnja trinaest doktoranada iz različitih područja na ovom projektu doprinijet će osposobljavanju znanstvenoga kadra za daljnja istraživanja i razvoj ekološki učinkovite gradnje.