Erasmus+ Skilled to be fire expert

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.10. 2020. - 31.10.2022.

Oznaka projekta: 2020-1-SI01-KA202-076025: SkilledFireExpert

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.skilledfe.eu/

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za materijale

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za konstrukcije
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina (Zavod za materijale)

Institucija nositelj:
Univerza v Ljubljani (Slovenija)

Voditelj projekta:
izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, Univerza v Ljubljani (Slovenija)


Partneri:

Slovensko združenje za požarno varstvo (Slovenija)
VSB – Technical University of Ostrava (Češka)
Majaczech, z.s. (Češka)
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (Hrvatska)
Inspekting d.o.o. (Hrvatska)


Suradnici:

prof.dr.sc. Davor Skejić
dr.sc. Miodrag Drakulić
prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
prof.emerita Dubravka Bjegović

Financiranje

Izvor financiranja:
Erasmus+ Programme, KA2 Strategic Partnership Project, No. 2020-1-SI01-KA202-076025

171.135

Opis projekta: Analiza velikih požara (npr. toranj Grenfell, požar katedrale Notre Dame itd.) koji su, uz ljudske žrtve, nanijeli ogromnu ekonomsku, ekološku i kulturnu štetu, upozorava na činjenicu da je adekvatan odgovor regulatornih tijela, ali i industrije, na nove opasnosti od požara spor, a razmjena znanja o utjecaju novih proizvoda i usluga na sigurnost građevina u slučaju požara nedostatna. Stručnjaci koji rade na zaštiti od požara uključuju arhitekte, građevinske, strojarske, elektrotehničke i druge inženjere koji rade na projektiranju, izvođenju i održavanju građevina, vatrogasne postrojbe itd. Pristup toj širokoj zajednici stručnjaka imaju svakako predavači na sveučilištima, udruge za zaštitu od požara i ostali dionici koji sudjeluju u prijenosu znanja iz sigurnosti u slučaju požara.

Rezultati projekta: Projektom će se razviti on-line platforma za predavače u području sigurnosti građevina u slučaju požara (eng. Online Learning Platform for Fire Expert Trainers) temeljene na najsuvremenijem znanju u tom području.