Razvoj novih tehnologija i usluga u izvođenju specijalnih građevinskih radova

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.3.2021. – 1.9.2023.

Oznaka projekta: K.K.01.2.1.02.0297

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc.dr.sc. Ana Baričević

Institucija nositelj:
Spegra d.o.o, Split

Voditelj projekta:
doc. dr.sc. Ana Baričević


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

doc.dr.sc. Marijana Serdar
doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
dr.sc. Ivana Carević
Zvjezdana Matuzić
Antonija Ocelić
Lana Zubović

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

11.387.864 kuna

Opći cilj projektnog prijedloga jest razviti nove tehnologije, usluge i proizvode proizašle iz istih za izvođenje specijalnih građevinskih radova s naglaskom na zaštitu kulturne baštine, zaštitu od prirodnih katastrofa, zaštitu obalnog područja i obnovu prometnica.

Očekivani rezultati istraživanja i razvoja uključuju sljedeće proizvode/usluge:

1. Usluga saniranja izgrađenog obalnog područja oporabom otpadnog materijala(luke, rive, molovi, lukobrani i ostala obalna infrastruktura)

2. Reparaturni mort

3. Usluga saniranja infrastrukture primjenom novog materijala sanacijskog morta

4. Digitalizirana baza znanja sanacija

Glavni problem koji se nastoji riješiti projektom je nepostojanje inovativnih tehnologija, metoda, usluga i proizvoda sanacije opisanih u ovom projektu, kojim će smanjiti uporaba novih resursa i količina otpada, spriječiti rušenja i smanjiti opasnost od oštećenih i opasnih postojećih građevina, povećati sigurnosni zahtjevi građevina, omogućiti očuvanje povijesne i kulturne baštine te spriječiti nekontroliranu urbanizaciju ruralnih, zelenih, obalnih i zaštićenih područja.