Razvoj novih tehnologija i usluga u izvođenju specijalnih građevinskih radova

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.3.2021. – 1.9.2023.

Oznaka projekta: K.K.01.2.1.02.0297

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.spegra.hr/hr/home/eu-1

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za materijale

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc.dr.sc. Ana Baričević

Institucija nositelj:
Spegra d.o.o, Split

Voditelj projekta:
doc. dr.sc. Ana Baričević


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

prof.dr.sc. Nina Štirmer
izv.prof.dr.sc. Ana Skender
doc.dr.sc. Marina Frančić Smrkić
doc.dr.sc. Marijana Serdar
doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina
prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
dr.sc. Ivana Carević
dr.sc. Damjan Bujak
Zvjezdana Matuzić
Antonija Ocelić
Kristina Barbara
Lana Zubović

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

11.387.864 kuna

Opis projekta: Opći cilj projekta jest razviti nove tehnologije, usluge i proizvode za izvođenje specijalnih građevinskih radova s naglaskom na zaštitu kulturne baštine, zaštitu od prirodnih katastrofa, zaštitu obalnoga područja i obnovu prometnica. Glavni je izazov koji se nastoji riješiti projektom nepostojanje inovativnih tehnologija, metoda, usluga i proizvoda sanacije kojim će se smanjiti uporaba novih resursa i količina otpada, spriječiti rušenja i smanjiti opasnost od oštećenih i opasnih postojećih građevina, povećati sigurnosni zahtjevi građevina, omogućiti očuvanje povijesne i kulturne baštine te spriječiti nekontroliranu urbanizaciju ruralnih, zelenih, obalnih i zaštićenih područja.

Rezultati projekta: Očekivani rezultati istraživanja i razvoja uključuju sljedeće proizvode/usluge: inovativno tehnološko rješenje sanacije obalnoga područja oporabom otpadnoga materijala (luke, rive, molovi, lukobrani i ostala obalna infrastruktura), razvoj proizvoda visokih uporabnih svojstava (reparaturnoga morta) i usluga saniranja infrastrukture primjenom novorazvijenoga proizvoda. Dodatno, projekt ima za cilj razviti digitaliziranu bazu znanja koja će sadržavati inovativne tehnološke postupke sanacije različitih građevina.

eHZZO | HZZO