GRASP – Stručna praksa na Građevinskom fakultetu

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 03/2020. - 02/2023.

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Domagoj Damjanović


Suradnici:

Nastavni djelatnici:
Domagoj Damjanović
Saša Ahac
Ana Baričević
Gordon Gilja
Mladen Vukomanović
Davor Skejić
Mario Bačić
Marija Demšić

Nenastavni djelatnici:
Ana Martić
Zvjezdana Matuzić
Verica Švaco
Miroslav Madžarac

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

3.771.891 kuna

Kroz projekt GRASP planira se razvoj novih modela provedbe stručne prakse na Građevinskom fakultetu – uvođenjem izbornih predmeta Preddiplomska stručna praksa i Diplomska stručna praksa u trajanju od 20 radnih dana. Uvođenjem novih izbornih predmeta, čiji će sadržaj biti definiran u suradnji s poslodavcima i uvažavajući potrebe tržišta rada, unaprijedilo bi se postojeće stanje i omogućilo stjecanje praktičnih vještina studentima Građevinskog fakulteta. Suradnja Građevinskog fakulteta s poslodavcima rezultirat će zajedničkim inovativnim aktivnostima te omogućiti poslodavcima revidiranje vlastitih znanja kroz sustav mentorstva.

Projektom GRASP predviđa se uspostavljanje sustava karijernog savjetovanja studenata kroz službu Centar karijera. Kroz usluge Centra karijera studenti će sudjelovati na radionicama povezanim s razvojem transverzalnih kompetencija i digitalnih vještina, kao i u programu učenja uz radno iskustvo, što će značajno utjecati na razvoj njihovih praktičnih vještina i zapošljivost. Povezivanje studenata Građevinskog fakulteta sa potencijalnim poslodavcima i/ili mentorima planira se ostvariti kroz organizaciju sajma poslova GRADify i provedba case-study natjecanja iGRA.

Pozitivni utjecaji rezultata projekta su poboljšanje postojećih studijskih programa, unaprjeđenje ključnih vještina osoblja za učenje kroz rad te opremljene vježbaonice za razvoj digitalnih i stručnih vještina. Uključivanje krajnjih korisnika rezultata projekta GRASP (poslodavaca i drugih institucija na tržištu rada) pomoći će usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta i poticati zapošljivost diplomanata, što će se pozitivno odraziti na sve ciljne skupine projekta: studente preddiplomskog i diplomskog studija, poslodavce te nastavne i nenastavne djelatnike Građevinskog fakulteta.