Mikrostruktura mineralnih kompozita s ovčjom vunom

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 2013. – 2014.

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: bib.irb.hr/datoteka/711997.CEMENT_COMPOSITES_REINFORCED_WITH_SHEEPS_WOOL.pdf

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Nina Štirmer


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Ivan Gabrijel
Ljubomir Miščević
Nikolina Vezilić Strmo
Bojan Milovanović

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore

Istraživanje je bilo usmjereno na pronalaženje optimalnog sastava kompozita s ovčjom vunom za žbuke i estrihe te analiziranje mogućnosti primjene u predgotovljenim građevnim proizvodima za oblaganje zidova. U okviru istraživanja izrađene su laboratorijske mješavine na kojima su ispitana relevantna svojstva mineralnih kompozita s ovčjom vunom koja su se sastojala od ispitivanja u svježem i očvrsnulom stanju. Također, provedena je kemijska analiza ovčje vune kako bi se utvrdio mogući utjecaj na svojstva kompozita. Nakon utvrđivanja optimalnog sastava na preliminarnim mješavinama, na odabranim sastavima provedena su opsežna ispitivanja mehaničkih i toplinskih svojstava te deformacijskih karakteristika dobivenog kompozita. Za sastave s 3, 5 i 10 % vune te za referencijsku mješavinu ispitani su tlačna i vlačna čvrstoća, čvrstoća prionjivosti na podlogu (pull-off), modul elastičnosti, koeficijent kapilarnog upijanja, skupljanje, toplinska provodljivost, paropropusnost i toplinski potencijal. Istraživanja su obuhvaćala i određivanje smanjenja pH vrijednosti, vodljivosti i kemijske potrošnje kisika nakon potapanja ovčje vune u 10%-tnoj otopini drvenog luga, kao ekološkog načina ispiranja i pripreme vlakana za laboratorijske mješavine. Rezultati istraživanja prikazani su u radu “Cement composites reinforced with sheep’s wool” koji je  prezentiran na međunarodnom znanstvenom skupu Eco-crete održanom od 11. do 15. kolovoza 2014. u Reykjaviku, Island.