Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.1.2020 – 1.1.2023.

Oznaka projekta: KK.05.1.1.02.0011

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Neven Kuspilić

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Voditelj projekta:
Davor Romić


Partneri:

Institut Ruđer Bošković; Hrvatski geološki institut; Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva; Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

Monika Zovko
Damir Kralj
Željka Brkić
Vedran Mornar
Marina Mlakar

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

2.997.726 kuna

Projektom će se razviti i primijenit napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar riječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište različitog intenziteta uređenosti, zaštićena močvarna staništa i priobalno more. Premda se problem prodora mora i zaslanjivanja površinske i podzemne vode, a time rizika od degradacije tala pojavljuje u cijelom priobalnom području Hrvatske, ti su procesi najizraženiji u delti Neretve, koja se smatra i jednim od najranjivijih područja u RH na klimatske promjen