Od nano do makrostrukture betona

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 2.1.2007. - 21.3.2011.

Oznaka projekta: 082-0822161-2990

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Dunja Mikulić


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Nenad Bijelić
Ivan Gabrijel
Ana Hranilović Trubić
Marija Jelčić Rukavina
Nevenka Kamenić
Meho-Saša Kovačević
Elica Marušić
Bojan Milovanović
Dalibor Sekulić
Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

U okviru projekta provedena su istraživanja vezanja i očvršćivanja cementne paste elastičnim ultrazvučnim valovima. Izrađen je sustav za praćenje vezivanja i očvršćivanja transmisijom ultrazvuka-akusto-ultrazvučnom metodom. Istraživanjem je uočena korelacija vremena porasta ultrazvučnog signala s transformacijom cementne paste iz tekućeg u kruto stanje. Analizirane su mogućnosti primjene različitih računalnih programa za projektiranje sastava i kontrolu kvalitete betona. Reometrom su provedena  ispitivanja različitih mješavina betona u svrhu određivanja osnovnih reoloških parametara – granice tečenja i plastične viskoznosti. Modeliran je toplinski tok u masivnom betonu metodom konačnih elemenata, implementiranom u programske pakete Cosmos/m i Diana, s ciljem izračunavanja temperaturnih promjena i naprezanja uzrokovanih temperaturnim promjenama. Izrađeni su modeli 2 armiranobetonske ploče s ugrađenim defektima na kojima su provedena istraživanja s ciljem točnijeg kvantificiranja granica oštećenja u armiranobetonskim konstrukcijama te je uspostavljen statistički model za predviđanje vjerojatnosti detekcije oštećenja s obzirom na njihov tip, veličinu i dubinu primjenom metode udara i odjeka i beskontaktnog mjerenja vibracija laserskim vibrometrom. Provedena su ispitivanja toplinskih svojstava materijala, toplinske provodljivosti, efuzivnosti i difuzivnosti materijala metodom vrućeg diska, uređajem Mathis TCi.