Primjena blockchain tehnologije za povećanje sigurnosti BIM-a

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 2022.

Oznaka projekta: GF12

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Voditelj projekta:
Anita Cerić


Suradnici:

Ivona Ivić
Miljenko Antić
Meho Saša Kovačević
Lovorka Librić
Petra Žužul
Gordana Ivoš
Marijan Car

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore

41.267 kuna