Smanjenje rizika uzrokovanih lošom komunikacijom u građevinskim projektima uvođenjem komunikacijskih protokola i izgradnjom povjerenja među interesnim skupinama

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 2021.-2022.

Oznaka projekta: GF1

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Anita Cerić


Suradnici:

Meho Saša Kovačević
Miljenko Antić
Lovorka Librić
Ivona Ivić
Maja-Marija Nahod
Petra Žužul
Lana Lovrenčić Butković

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore