Program praćenja stanja Jadranskog mora

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta:
Vladimir Andročec

Financiranje

Izvor financiranja:
Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva