Razvoj hidrodinamičkih i ekoloških numeričkih modela za područja Jadrana

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: nema unosa

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
nema unosa

Voditelj projekta:
Vladimir Andročec


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

nema unosa

Financiranje

Izvor financiranja:
Fond za razvoj sveučilišta u Zagrebu