Razvoj inovativnih građevnih kompozita primjenom biopepela

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.2.2019. – 1.2.2023.

Oznaka projekta: K.K.01.2.1.01.0049

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.betonlucko.hr/razvoj-inovativnih-gradjevnih-kompozita-primjenom-biopepela.html

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Beton Lučko RBG d.o.o

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Nina Štirmer


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
izv. prof. dr. sc. Ivan Gabrijel
doc. dr. sc. Ana Baričević
doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina
doc. dr. sc. Bojan Milovanović
Sonja Cerković
Marta Kiš
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

4.791.401 kuna

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u građevnoj industriji kroz razvoj inovativnih ekoloških proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa. Inovativni proizvodi – građevni kompoziti s biopepelom, predstavljaju rješenje problema odlaganja pepela drvne biomase i ekoloških problema emisija stakleničkih plinova. Industrijsko istraživanje obuhvaća pregled stanja znanja na području istraživanja, karakterizaciju drvne biomase, karakterizaciju i procjenu utjecaja biopepela na svojstva građevnih kompozita, a eksperimentalni razvoj demonstraciju odabranih tehnologija na pogonu.