Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: nema unosa

Oznaka projekta: nema oznake

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za hidrotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet


Suradnici:

Dalibor Carević
Goran Lončar

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj