2BESAFE – Novi modeli oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima: primjene pri procjeni seizmičkog rizika i metodologiji ciljanih ojačanja

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.2.2021. - 31.1.2026.

Oznaka projekta: UIP-2020-02-1128

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.grad.unizg.hr/2besafe

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za tehničku mehaniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Mario Uroš


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Marta Šavor Novak
Marija Demšić
Janko Košćak
Ante Pilipović
Romano Jevtić Rundek
Snježan Prevolnik
Senad Medić

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

1.112.482 kuna

Rizik od potresa je jedna od gorućih tema u Jugoistočnoj Europi, no djelovanje zajednice usmjereno na smanjenje posljedica potresa je vrlo ograničeno. Nedavni potresi u regiji su pokazali da posljedice potresa mogu biti katastrofalne. Kroz rad na procjenama rizika od katastrofa, identificirani su ključni problemi koji proizlaze iz neprikladnih ili nepostojećih modela oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima. Predloženim istraživanjem će se donijeti nove i unaprijediti postojeće metode za cjelovito definiranje i opisivanje ponašanja konstrukcija pri djelovanju potresa. Fokus projekta će biti na tipovima zgrada za koje se procjenjuje da će biti najugroženije pri djelovanju potresa, značajno su nastanjene, a ujedno predstavljaju značajan dio fonda građevina urbanih područja u regiji. Provedbom projekta će se definirati seizmički hazard ovisno o seizmotektonskim uvjetima te će se formirati baza zapisa ubrzanja temeljnog tla. Primjenom suvremenih numeričkih metoda proračuna planira se sustavno opisati složene mehanizme otkazivanja odabranih konstrukcija, razviti nove modele vjerojatnosti oštećenja (ranjivosti) i oštetljivosti koji ne postoje u znanstvenoj literaturi te u konačnici razviti novu metodologiju za ciljano (optimalno) ojačanje najugroženijih tipova zgrada. Opisani sveobuhvatni pristup problemu otvara nove teme suradnje među znanstvenicima iz različitih područja stoga je za ostvarenje ciljeva formirana interdisciplinarna istraživačka skupina mladih znanstvenika. Svjesni važnosti i složenosti problematike, tim mladih znanstvenika je podržan i savjetovan od vodećih autoriteta u istraživačkom području iz Hrvatske, ali i iz međunarodnih centara znanja, uključujući mlade hrvatske znanstvenike u inozemstvu. Time bi se uspostavio centar izvrsnosti za napredne ocjene seizmičkog ponašanja i ojačanja zgrada što je neophodno za budući razvoj cjelovitog i pouzdanog modela seizmičkog rizika za regiju, te strategija za umanjenje posljedica.