ACT – Advanced Low CO2 Cementitous Materials

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.4.2019. – 1.4.2022.

Oznaka projekta: 180590

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.grad.hr/latom/index.php/hr/napredni-cementni-materijali-s-niskim-udjelom-co2-act/

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
doc.dr.sc. Marijana Serdar


Partneri:

Federalni tehnološki institut u Lausanni (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL), Lausanne, Švicarska


Suradnici:

Matea Flegar
Kiran Ram Porikam Poil 

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost, Hrvatsko-švicarski istraživački program 2017. – 2023.

1.363.094 kuna

Opis projekta: Cilj je projekta optimizirati sastav cementa i betona na osnovi djelomične zamjene cementnoga klinkera s lokalno dostupnim otpadnim materijalima i nusproizvodima industrija. Time nastaje dvostruka korist, smanjuju se emisije CO2 nastale proizvodnjom običnoga cementnog klinkera te se upotrebljava materijal koji bi se inače odlagao na odlagališta. Projekt se usredotočuje na dva različita aspekta održivoga razvoja betona koje istražuju dva doktoranda. S jedne strane proučava se kako postići minimalan utjecaj na okoliš kod proizvodnje betona široke primjene (čvrstoća u rasponu od 20 do 40 MPa) bez posebnih trajnosnih zahtjeva. S druge strane, proučava se beton visokih uporabnih svojstava za uporabu u građevinama izloženim agresivnom okruženju, poput maritimnih uvjeta.

Rezultati projekta: Međunarodna suradnja dovest će do izrade dva doktorata te će se projektom i zajedničkim mentorstvom osnažiti suradnja Građevinskoga fakulteta i EPFL-a. Zajedničko mentorstvo zasniva se na transferu znanja između dvije institucije koje provode projekt – s jedne strane temeljno znanje o hidrataciji i mikrostrukturi cementnih materijala koje osigurava EPFL, a s druge strane znanje o projektiranju sastava i trajnosti betonskih elemenata koje osigurava Građevinski fakultet. Kroz diseminacijske aktivnosti predviđene projektom prikupljeno će se znanje iz Švicarske prenositi na cijelu regiju, umnožavajući korist projekta.