CROSKILLS – BUILD UP Skills Croatia

Međunarodni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 7.6.2012. - 6.12.2013.

Oznaka projekta: IEE/12/BWI/457/SI2.623227

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur


Partneri:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska
Hrvatska obrtnička komora
Graditeljska škola Čakovec
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Knauf Insulation
Program Ujedinjenih naroda za razvoj


Suradnici:

Marina Bagarić
Ivana Carević
Bojan Milovanović
izv. prof. dr. sc. Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
European Commission, CIP-Intelligent Energy Europe

265.940

Iskustva zemalja Europske unije i iskustva u Hrvatskoj pokazala su da energetski učinkovita obnova i izgradnja novih zgrada sa što manjom potrošnjom energije trenutno predstavljaju veliki izazov za građevinski sektor pa i industriju u cjelini. Stanje stambenog fonda Republike Hrvatske i potrošnja energenata od strane navedenog sektora, zajedno s rastom cijena energenata na svjetskom tržištu, upućuju da je energetski učinkovita obnova područje u kojemu se u narednim godinama može očekivati većina građevinskih poslova. Kako bi se u zgradarstvu dostigli ciljevi EU direktiva, neophodno je razvijanje sustava kontinuiranog obrazovanja radnika u području energetske učinkovitosti. U okviru projekta CROSKILLS, a temeljeno na analizi postojećih strateških dokumenata i planova te provedenih anketa među obrtnicima i relevantnim strukovnim školama, identificirane su potrebne vještine i procijenjen je broja radnika potreban u pojedinoj djelatnosti.