Buka cestovnog prometa – monitoring i mjere zaštite

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: od 2.1.2007.

Oznaka projekta: 082-1102147-2153

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za prometnice

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Vesna Dragčević


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Saša Ahac
Branimir Babić
Tamara Džambas
Darinka Henich
Željko Korlaet
Stjepan Lakušić
Dušan Marušić
Mate Sršen
Ivica Stančerić

Financiranje

Izvor financiranja:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa