CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.3.2018. – 29.2.2020.

Oznaka projekta: UP.04.2.1.02.0127

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: cpd4gb.com.hr

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
Hrvatski inženjerski savez

Voditelj projekta:
Mihaela Zamolo


Partneri:

Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet


Suradnici:

Marina Bagarić
doc. dr. sc. Ivana Burcar Dunović
doc. dr. sc. Bojan Milovanović

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

1.160.156 kuna

Opis projekta: Glavni je cilj projekta bio osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnoga učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga–partnera. Projektom su educirani i nastavnici usvajanjem znanja od svjetski priznatih stručnjaka na području zelene gradnje, kako bi ta znanja prenosili studentima, a ostvarena je i suradnja stručnih udruga i visokoobrazovnih ustanova na edukacijskim programima te uključivanje volontera/mladih stručnjaka za pojedina područja održivosti za rješavanje problema lokalne zajednice.

Rezultati projekta: U okviru projekta osposobljeno je 40 studenata s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji su razvili kompetencije u području planiranja, projektiranja, građenja i upravljanja građevinama prema principima zelene gradnje te tako stekli osnovna znanja kako bi mogli odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša u području graditeljstva. Izrađen je program društveno korisnoga učenja za zelenu gradnju u suradnji sa svim partnerima na projektu (udruge i visokoškolske ustanove).