CPD4GB – Continuous Professional Development for Green Building

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.3.2018. – 29.2.2020.

Oznaka projekta: UP.04.2.1.02.0127

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: cpd4gb.com.hr

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
Hrvatski inženjerski savez

Voditelj projekta:
Mihaela Zamolo


Partneri:

Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet


Suradnici:

Marina Bagarić
doc. dr. sc. Ivana Burcar Dunović
doc. dr. sc. Bojan Milovanović

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski socijalni fond

1.160.156 kuna

Glavni cilj projekta je osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnog učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga-partnera. Ciljevi projekta su educirati nastavnike, usvajanjem znanja od svjetski priznatih stručnjaka na području zelene gradnje, kako bi ta znanja prenosili studentima, ostvariti suradnju stručnih udruga i visokoobrazovnih ustanova na edukacijskim programima i uključiti volontere/mlade stručnjake za pojedina područja održivosti za rješavanje problema lokalne zajednice. Ovim projektom želi se odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva uspostavljanjem programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju kojim će studenti dobiti priliku učiti te, kroz rad s mentorima na relevantnim projektima, primjenjivati stečena znanja i vještine te razviti profesionalne kompetencije za zelenu gradnju.